Pashupatinath
Ganesha und Vishnu vor dem Ram Mandir