Sripad Ramanujacarya Maharaja (1017-1137 AD), Muktinath