Blick vom Gokyo-Ri, Cholatse (6440 m) und Taboche 6542 m)